Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Op.Dr.Özgür Akşan
BEYİN CERRAHİSİ
 

KURSLAR, KONFERANSLAR, BİLİMSEL YAYINLAR, BİLDİRİLER VE POSTERLER LİSTESİ

          

            Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

   ♦   Postoperative lumbosacral instability: Proposal of a new classification based on etiology. Sait Naderi, Özgür Akşan, Süleyman Men, Levent Fırat, Tansu  Mertol, M. Nuri Arda. World Spine Journal 2: 16-21, 2007

  ♦   Difference between generic and Multiple Sclerosis-specific quality of life instruments regarding the assessment of treatment efficacy.Ozakbas S, Akdede BB, Kösehasanogullari G, Aksan O, Idiman E. Journal Of The Neurological Science 5/2007; 256/1 - 2/30-34/2007

         Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

   ♦   Odontoid fractures: Sait Naderi, Özgür Akşan, Feridun Acar, Tansu Mertol, Nuri Arda: Turkish Neurosurgery 16: 81-84, 2006

   ♦   Pediatrik Kafa Travmaları, Özkara E, Yuceer N, Akşan O, Arda MN, İnanıcı MA., Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 (1): 7-12 (2010).

         Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

   ♦   Difference betweengeneric and MS- spesific quality of life instruments regarding the assessment of treatment efficacy. Özakbaş S, Akdede B, Akşan Ö, Karahasanoğulları G, Uzunel F, İdiman E.  20th Congress Of European Commitee for Treatment and Research in Multipl Sclerosis. October 6-10, 2004. Austria

   ♦   Postlaminectomy lumbosacral instability. Sait Naderi, Özgür Akşan, Levent Fırat, Tansu Mertol, Nuri Arda.7th International Congress on Spine. April 14-17, 2005, Hotel Pine beach City, Belek, Antalya

   ♦   Pediatric Cranial Traumas. Erdem Özkara, Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Mehmet Nuri Arda, M Akif İnanici. Fifth Congress Of The Balkan Academy Of Forensic Sciences. 3-7 June 2007, Ohrid, Republic of Macedonia

   ♦   A rare cause of S1 radiculopathy: perineural (Tarlov) cyst:  Özgür Akşan , Nail Özdemir,, Hakan Sinan Yılmaz. 14th European Congress of Neurosurgery (EANS 2011) Rome, Italy. October 9 - 14, 2011

  

       Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

  ♦   Spinal Meningoseller: 15 Olgunun gözden geçirilmesi. Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Tansu Mertol, M.Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  ♦   Hidrosefali tanısıyla ventriküloperitoneal şant cerrahisi yapılan çocuklarda görülen komplikasyonlar: Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Tansu Mertol, M. Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  ♦   Odontoid fraktürleri. Sait Naderi, Özgür Akşan, Feridun Acar, Tansu Mertol, Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  ♦   Çocuklarda kafa travmaları: 106 olgunun gözden geçirilmesi. Nurullah Yüceer, Özgür Akşan, Tansu Mertol, M. Nuri Arda. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  ♦   Posterior Sirkülasyon Anevrizmaları: Feridun Acar, Özgür Akşan, Salih Sayhan, Levent Fırat, Serhat Erbayraktar, Ümit Acar, Metin Güner. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  

  ♦   Orta Serebral Bifurkayson Anevrizmasında BT Anjiografinin Cerrahi Önemi: Feridun Acar, Özgür Akşan, Serhat Erbayraktar, Süleyman Men, Levent Fırat, Nuri Arda, Metin Güner. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  ♦   Aegina’lı Paulus ve spinal cerrahi. Sait Naderi, Feridun Acar, Özgür Akşan, Salih Sayhan. Türk Nöroşirürji Derneği 18. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya

  ♦   Kırsal Kesimde Bir Kaza: Patates Sökme Makinesine Bağlı Skalp Tam Kat Ayrılması ve Servikal Spinal Yaralanması Olan Olgu: Ünverir P, Akşan Ö, Mertol T, Arslan ED, Akıncı Ö, Men S, Karcıoğlu Ö. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005. Silence Beach, Side   Antalya

  ♦   Genel ve MS özgül yaşam kalitesi ölçeklerinin multipl sklerozda tedavi etkinliğin değerlendirmedeki farkları: Özakbaş S, Akdede B, Akşan Ö, Karahasanoğulları G, Uzunel F, İdiman E. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29/09/2004- 30/10/2004, Antalya

  ♦   Multipl Sklerozda yorgunluğun özürlülük düzeyi ve sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi. Relaps ve Remisyon dönemlerinin karşılaştırılması. İdiman E, Özakbaş S, Akşan Ö, Karahasanoğulları G. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi. 29/09/2004- 30/10/2004, Antalya

  ♦   Laminektomi Sonrası Lumbosakral İnstabilite: Nader S, Akşan Ö, Mertol T, Arda N. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005

  ♦   Akciğer gelişim yetersizliği ile birlikte posthemorajik hidrosefalisi olan prematür olguda ventrikülosubgaleal şant. Yüceer N, Akşan Ö, Mertol T, Arda N. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005

  ♦   Suprotentorial Kitle ve Siringomyeli. Sayhan S, Kalamci O, Akşan Ö, Erbayraktar S, Acar Ü

  ♦   Ankilozan spondilitte gelişen instabil servikal omurga yaralanmasında ortez uygualamasının yeri: Olgu Sunumu. Akşan Ö, Sayhan S, Erbayraktar S, Güner M.Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005

  ♦   Lumber radiküler etkilenmeyi taklit eden intrakranyal patoloji: Olgu Sunumu. Akşan Ö, Sayhan S,Fırat L, Bayraktar B, Erbayraktar S, Acar Ü. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005

  ♦   Özürlü çocukların ebeveynlerindeki spinal problemler. Özer E, Salık Y, Kalemci O, Yurtsever C, Yücesoy K, Akşan Ö. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi 27-31 Mayıs 2005

       

          Uzmanlık Tezi

  ♦   Tavşanda radyofrekans disk nükleoplastisnin intervertebral disk dokusuna etkileri

  ♦   TC DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI

  ♦   İzmir 2007

     

       Uzmanlık Sonrası Kurslar

  ♦   II. Tam Endoskopik Lomber Disk Cerrahisi Kursu ( 9-10 Eylül 2011 İstanbul )

 

 

 

 

 

 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2013 | Tapdi Bucatıp Merkezi | Powered by Mini Bilişim