Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Kardiyoloji
 

Kardiyoloji Bölümünde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

Kalp Krizi .....tıklayınız

Koroner Kalp Hastalığı …..

 Konjestif Kalp Yetmezliği …..

Kalp Kapak Hastalıkları …..

Ritim Bozuklukları …..

Hipertansiyon …..

Hiperkolesterolemi …..

       Doğumsal Kalp Hastalıkları ….. 

 

Kardiyoloji Bölümümüzde Gerçekleştirilen Tıbbi İşlemler

 Girişimsel İşlemler

Radial Arter Yoluyla Koroner Anjiografi, PTCA ve Stend Yerleştirme

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Transözofageal Ekokardiyografi (TEE)

Koroner Anjiografi ve Kardiyak Kateterizasyon

Koroner Anjioplasti, Stend Yerleştirme, Aterektomi

Kalp Sintigrafisi

Kardiyak Aciller

 Girişimsel Olmayan İşlemler

Hastalık Risk ve Taraması

Elektrokardiyografi

Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografi

Treadmill Efor testi

Stress Ekokardiyografi

24 Saat EKG ve Kan Basıncı İzlemi

 

 Kardiyoloji Bölümü Tanı Araçları

Eforlu EKG ...tıklayınız

Ekokardiyografi ...tıklayınız

Holter Monitorizasyon ...tıklayınız

Bölüm Doktorlarımız


 

 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2014 | Tapdi Bucatıp Merkezi | Powered by Mini Bilişim