Giriş Yapın

Giriş

 
    
Şifremi Unuttum? Kullanıcı   |   Register
Kaydolun

Üroloji
 

Üroloji Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar

 

Böbrek Cerrahisi

 

A-     Böbrek Taşı Cerrahisi

a.      ESWL

b.      Endoskopik Taş Cerrahisi

                                                              i.      Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı (PCNL)

c.       Açık Taş Cerrahileri

B-     Böbrek Yeniden Yapılandırma Cerrahisi

a.      Pyeloplasti

                                                             i.      Endoskopik

                                                            ii.      Açık

C-     Böbrek Kanseri Cerrahisi

a.      Açık Böbrek Kanseri Cerrahisi

b.      Laparoskopik Böbrek Kanseri Cerrahisi

D-     Böbrek Kistlerinin Ultrason Eşliğinde Boşaltılması

 

Böbrek Üstü Bezi Cerrahisi

 

        Açık veya Kapalı Böbrek Üstü Bezinin Alınması (Surrenalektomi)

 

Üreter Cerrahisi

 

A-     Üreter Taşı Cerrahisi

a.      Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı (URS)

b.      Açık Üreter Taşı Ameliyatı

B-     Üreter Yeniden Yapılandırma Cerrahisi

a.      Üreter Darlığında Rezeksiyon/Anastomoz

b.      VUR Cerrahisi (Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi ve  Üreterovezikal Neoanastomoz)

c.       Üreteral Stend Konulması

C-     Üreter Kanseri Cerrahisi

a.      Üreter Tümörlerinde Üreter Rezeksiyonu/Anastomoz

b.      Nefroüreterektomi + Parsiyel Sistektomi

 

Mesane Cerrahisi

 

A-     Mesane Taşı Cerrahisi

a.      Endoskopik Cerrahi

b.      Açık Cerrahi

B-     Mesane Yeniden Yapılandırma Cerrahisi

a.      Ekstofivezika Cerrahisi

b.      Mesane Kapasitasinin Büyütülmesi Ameliyatları

c.       Genital ve İdrar Yolu Arasındaki Fistüllerin Onarımı

C-     Mesane Kanseri Cerrahisi

a.      Endoskopik Mesane Tümörü Ameliyatları (TUR-M)

b.      İleri Evre Tümörde Parsiyel yada Total Sistektomi (Mesane Alınması) + Üriner Diversiyon

 

Prostat Cerrahisi

 

A-     İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Cerrahisi

a.      Kapalı Ameliyatlar

                                                          i.      TUR-P

                                                          ii.      Plazmakinetik Enerji İle Rezeksiyon

                                                          iii.      Prostat İnsizyonu

B-     Prostat Kanseri Cerrahisi

a.      Prostat Biyopsisi (Ultrason eşliğinde)

b.      Radikal Prostatektomi

 

Üretra Cerrahisi

 

A-     Üretra Taşı Cerrahisi

a.      Endoskopik Kırma/Çıkarma

b.      Açık Üretra Taşı Cerrahisi

B-     Üretra Yeniden Yapılandırma Cerrahisi

a.      Darlıkta Endoskopik Cerrahi

b.      Darlıkta Açık Onarım Cerrahisi

c.       Hipospadias ve Epispadias Cerrahisi

d.      İdrar Kaçırma (İnkontinans) Cerrahisi

                                                          i.      Enjeksiyon

                                                          ii.      Sling (Üretra Askı) Ameliyatları

                                                          iii.      Yapay Spinkter (Tutucu Mekanizma) Ameliyatları

 

Penis Cerrahisi

 

A-     Sünnet (Normal yada daralmış sünnet derisi ile)

B-     Penis Eğrilik Ameliyatları

C-     Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Takılması

 

Skrotal Cerrahisi

 

A-     İnmemiş Testis Ameliyatları

B-     Siğil Ameliyatları

C-     Varikosel Ameliyatları

D-     Hidrosel Ameliyatları

E-      Testisin alınması

F-      Testis Biyopsisi

G-    Testis Tümör Cerrahisi

a.      Orşiektomi

b.      Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu

H-    Testis Protezi Konulması

 İ-       Fıtık Cerrahisi

 

Üroloji Bölümü Tanı Araçları

   Sistoskopi

   Üroflovmetri

   Üretrografi

   Kavernozografi

   Prostat Biyopsi

 

 Bölüm Doktorları

 

 Op. Dr. Atilla Tan 

 

Op. Dr. Serkan Demiryoğuran 

 


 

 

 

 

 

Sağlık Köşesi
Basında
Basında
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları Bildirgesi
Hasta Hakları
Hasta Hakları
Hasta Sorumlulukları
Hasta Sorumlulukları
Hekim Hakları
Hekim Hakları
Ziyaret Politikası
Ziyaret Politikası
Bilgilendirme Rehberi
Bilgilendirme Rehberi
Copyright © 2014 | Tapdi Bucatıp Merkezi | Powered by Mini Bilişim