Sağlık Köşesi

Sağlıklı Çocuk İzlemi

Sağlıklı Çocuk İzlemi


Gelişmiş toplumların geleceği çocukların sağlığı ve eğitimi ile birebir ilişkilidir. Çocuk sağlığı anne karnında başlar, daha sonra yenidoğan takibi ve sağlam çocuk izlemi ile devam eder.

 

Doğumda eksik müdahale, tarama testlerinin yapılmaması ya da aşıların eksik yapılması, yaşamı tehdit edici sorunlara yol açabilir.

Sağlık eğitiminin olmadığı ülkemizde çocuk doktorları ebeveynlerin ilk öğretmeni olurlar. Toplum, geleceği açısından hekimlere büyük sorumluluk yükler.

Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle, Özel Tınaztepe Hastanesi çocuk doktorları olarak, toplum koşullarını da göz önüne alarak, bilimsel ve yeterli bir çocuk sağlığı izlem programını yürütmekteyiz.
 
Bu izlem programının amaçları

Çocuğun, 0-15 yaş arası döneminde periyodik takipleriyle, hareket, duygusal, zihinsel gelişiminin takip edilmesinin yanı sıra; Aile ile işbirliği yapılarak, çocuğun her gelişim aşamasında bakım, beslenme ve riskler ile ilgili eğitim verilmesi ve ailenin desteklenmesi; aşıların zamanında ve eksiksiz yapılması, hastalıkların, muayene ve tanı yöntemleri ile erken tanısı ve tedavisinin sağlanması, işitme, görme, diş muayenelerinin yönlendirilmesidir.

 

Çocukların hekim izlem aralıkları ne olmalıdır?

Doğumdan hemen sonra veya ilk 4 gün
Doğumdan 2-4 hafta sonra
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 24. aylarda
2 yaşından sonra yılda bir kez.

 
Çocuklara hangi tarama testleri yapılmalıdır?

Fenil ketonüri

Doğumdan hemen sonra ve 7-15 gün sonra

 

Hipotiroidi

Doğumdan 72 saat sonra

 

Kalça Çıkığı

Fizik muayene ve 6-12 haftalık iken kalça ultrasonografisi

 

İdrar Tetkiki

Erkek; 6-12 ay, 2-5-12. yaşlarda TİT (Tam İdrar Tahlili)

Kız; 6-12 ay TİT + idrar kültürü, 2-3-4-5-12. yaşlarda TİT

 

Anemi

6-9 aylar, 15-18 aylar, 2. ve 5. yaşlarda rutin hemogram, riskli gruplara daha erken ve daha sık hemogram

 

Kan basıncı kontrolü

3. yaş ve sonrasında

 

Diş hekimi kontrolü

3. yaş ve sonrasında

 

Görme ve işitme kontrolü

İlk 3 yaşta subjektif
4 - 5 yaşta objektif

 

Gelişim (Denver II )

İlk 1 yaşta 1 kez
6 yaşa gelinceye kadar toplam 4 kez