Sağlık Köşesi

Bilgisayarlı Görme Alanı

Bilgisayarlı Görme Alanı


Görme Alanı
Gözlerin tek tek görme alanını ölçen bir test olup günümüzde bilgisayarlı görme alanı cihazları ile yapılmaktadır.

 

Bilgisayarlı görme alanında hasta cihazın karşısına oturur ve karşısındaki konkav ekran üzerindeki ışığı gördüğünde elindeki düğmeye basarak kaydeder.

Bu sayede hangi şiddetteki ışığı gördüğü ve hangi noktalarda gördüğü tespit edilir.
Glokom hastalarında görme alanı kaybının tespiti, optik sinir ve görme yollarındaki patolojiler hakkında bilgi verir.
Kooperasyon kurulamayan yaşlılar, çocuklar ve belli bir düzeyin altındaki görmelerde kullanılamaz. 


         
 
            Normal Görme Alanları                Glokomda görme alan hasarları