Sağlık Köşesi

Katarakt Cerrahisinde Premium Mercekler

Katarakt Cerrahisinde Premium Mercekler


Premium Katarakt Cerrahisinde standart katarakt ameliyatlarında olduğu gibi gözün içindeki kataraktlı mercek alınır, fakat standart katarakt ameliyatlarında uygulanmayan, odak kabiliyetine sahip, ileri teknoloji ürünü ve her noktada (yakın-orta-uzak) net görüş sağlayan ve ömür boyu göz içinde kalan Premium Mercekler (Multifokal, Toric, Multifokal-Toric) kullanılmaktadır.
Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı orta mesafeyi, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşmektedir. Hastalar buna çok kısa sürede adapte olarak uzak ve yakın görme kusurlarını katarakt ile birlikte ortadan kaldırabilirler.

 

Hastanın öncelikle detaylı bir muayeneden geçilmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabii ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülmektedir.
Premium Merceklerin Katarakt Cerrahisindeki Önemi

 •     Hemen hemen her derecede kırılma kusurunu tedavi edebilme,
 •     Öngörülebilir sonuçlar,
 •     Görmede hızlı düzelme,
 •     Korneada incelme ve doku kaybı olmaması,
 •     Yüksek optik kalitesinin muhafazası,
 •     Başarılı bir cerrahiden sonra neredeyse hiçbir yan etki olmaması,
 •     Gerekirse diğer göz ameliyatlarıyla birlikte yapılabilmesi,
 •     İstenirse geri dönülebilir olmasıdır.

Kısa süren operasyon, dikiş konulmaksızın uygulanıp uzak-orta-yakın görme problemine en sade ve basit şekilde çözüm bularak hastanın görme becerisini iyileştirir.
Premium Mercekler Kimlere Uygulanır?
Katarakt ameliyatında takılan Premium Mercekler, özel bir sebebi yoksa katarakt hastalarının büyük bir kısmına uygulanabilir. Ayrıca genç yaşta olup kataraktı olmayan, ancak ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın-orta-uzak görme kusurlarından erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere de uygulanabilir.
Göz içi lensi gözde katarakt gelişimine bağlı bulanık hal almış olan lensin yerine ameliyatla yerleştirilen yapay bir lenstir.
Günümüzde göz içi lens teknolojilerinin ilerlemesi katarakt hastaları için olumlu bir gelişmedir. Geleneksel olarak bugüne kadar katarakt cerrahisinde monofokal (Tek Odaklı) göz içi lensleri kullanılmaktaydı. Bu tip lensler uzak mesafede fonksiyonel görmeyi eski haline getirseler bile insanlar yine okuma gözlüklerini kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorlardı.
Premium Mercekler ise; her yaşta insana kataraktı olsun ya da olmasın ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın-orta-uzak görme kusurlarından erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere uygulanabilir.

Göz içi mercek neden önemlidir?
Kaliteli göz içi merceklerle (GİL-İOL);

 •  Katarakttan,
 •  Uzak Görüş sorununuzdan,
 •  Yakın Görüş sorununuzdan,
 •  Astigmatizmanızdan kurtulabilirsiniz

Neden Multifokal Lens?
Multifokal lens; hastaların hem uzağı hem yakını net olarak görmesine imkân sağlayan, katarakt cerrahisinde de kullanılan bir göz içi lensidir. Bu lens sayesinde rahatça kitap ve gazete okuyabilmek, el işi yapabilmek, bilgisayarda rahat çalışabilmek, gece veya gündüz araç kullanabilmek gibi günlük aktivitelerinin tamamını rahatlıkla yapabilirler.
Astigmatizması olan hastalar bugün, asferik multifokal toric göz içi lensleri sayesinde tüm mesafeleri rahatlıkla görebilmektedirler.

Sıkça Sorulan Sorular;
Premium mercekler her göze uygulanabilir mi?
Premium mercekler her hasta için uygulanamaz. Öncelikle uzman bir hekim tarafından gerekli muayeneler yapılır ve sonrasında hekim, hayat tarzınız ve beklentilerinize göre bu cerrahiye uygunluğunuzu belirler.


Premium mercekler sadece katarakt teşhisi konan hastaları mı uygulanır?
Hayır. Katarakt tanısı konmamış hastalara da uygulanabilir. Gözlük numarası çok yüksek ise ve Excimer Laser hasta için uygun değilse uygulanabilir.


Premium Mercek kullanılarak katarakt ameliyatı yapıldığı zaman iyileşme süreci nasıl olur?
Genellikle çoğu hasta katarakt ameliyatı oldukları gün evine döner. Enfeksiyondan korumak ve gözün iyileşmesine yardımcı olmak için doktorlar göz damlası reçete ederler. Gözünüzü tahriş edebilecek dış unsurlardan korumak için birkaç gün boyunca koruyucu gözlük kullanmanız gerekebilir. Herkesin iyileşmesi farklı olmakla beraber, çoğu hasta ameliyatı izleyen birkaç gün içinde gündelik ihtiyaçlarının çoğunu gerçekleştirecek kadar iyi görmeye başlar.


Premium mercekler her hekim tarafından uygulanabilir mi?
Hayır. Premium mercek konusunda tecrübeli bir operatör doktor tercih edilmesi, ameliyatının daha başarılı geçmesini sağlayacaktır.


Premium merceklerle birlikte Astigmat rahatsızlığından kurtulabilir miyim?
Evet. Asferik Multifokal Toric Göz İçi lensler sayesinde tüm mesafeleri rahatlıkla görebilirsiniz.


Premium merceklerle birlikte yapılan katarakt ameliyatı kolay mıdır?
Katarakt ameliyatı; hekim için zor, yüksek konsantrasyon, uzun süre eğitim ve pahalı ileri teknoloji gerektiren bir ameliyat türüdür. Ancak hasta için kolay ve rahat bir ameliyattır. Her şeyden önce bir mikro cerrahidir. Mikro cerrahi; her aşaması doğru yapılması gereken, hata aralığı çok sınırlı olan, hassas ve önemli bir cerrahi biçimidir. Fakoemülsifikasyon tekniği ile göz içine 2,2 milimetrelik kesiden girilmekte, dolayısı ile gözde oluşturulan cerrahi yara boyutu çok küçülmektedir.


Ameliyat sırasında ağrı hissedecek miyim?
Hayır. Gözünüz damla ile uyuşturularak ameliyatınız yapılacaktır.


Katarakt ameliyatlarında mercek (Göz içi Lensi ) kullanılmadan ameliyat olmam mümkün müdür?
Hayır. Eğer göz içi lensi kullanılmazsa büyük numaralı gözlükler verilir. Kaliteli görüş sağlanamaz.


Katarak ameliyatında görme kalitesi neye bağlıdır?

 1.  Hekim seçiminize,
 2.  Ameliyatta kullanılan tekniğe,
 3.  Tercih ettiğiniz merceğin kalitesine bağlıdır.

Kullanılacak olan merceğin kalitesi önemli midir?
Evet. Göz içi merceğin materyali ve kalitesi çok önemlidir. Kalitesiz bir mercek kullanıldığında merceğin (bulanıklaşması), (yerdeğiştirmesi), (ışığı absorbe edememesi) gibi ciddi sorunlarla karşılaşılabilir.