Sağlık Köşesi

OCT (Optik Koherens Tomografi)

OCT (Optik Koherens Tomografi)


OCT, düşük enerjili lazer ışınları kullanılarak gözün retina tabakasının ve görme sinirinin kesit kesit yüksek çözünürlükte taranmasıdır.

 

Retina, Maküla (Sarı nokta) ve glokom hastalıklarının tanı ve tedavi değerlendirilmesi yüksek teknoloji gerektirmektedir.

OCT'nin Avantajları Nedir ? 
       • OCT tamamen zararsız bir tanı yöntemidir. Radyasyon yaymaz. 
       • Hastanın gözüne dokunulmadan 2-3 dakika içerisinde kolayca uygulanabilmektedir.
       • Göz Anjiosundaki gibi damardan  herhangi bir ilaç uygulamasına gerek yoktur.
       • OCT ile retina kalınlık ölçümleri yapılabilmekte, özellikle diyabette ve ameliyat sonrası oluşabilecek maküla  ödemi değerlendirilmektedir.
       • Retina hastalıkları dışında görme siniri liflerinin kalınlık ölçümleri yapılarak glokom tanı ve izleminde göz hekimine yardımcı olur.
 
Glokomda (Göz Tansiyonu) OCT'nin Yeri Nedir ?

Oct de görme sinir liflerinde incelemenin görülmesi glokomun ilerlediğini bize düşündürmektedir. 

Glokom takibinde standart olarak kullanılan görme alanı testlerinde sinir liflerinin %50 si hasar gördükten sonra tanı konabilir. OCT ile çok erken dönemde glokom tanısı konup tedavi planlanarak görme siniri hasarı önlenebilir.

Diyabet ve Sarı Nokta Hastalığında OCT'nin Faydaları Nedir?  
OCT ile retina ve sarı nokta hastalığının tanı ve izleminde tedavi protokollerinin düzenlenmesine olanak tanır. Diyabet ve retina damar tıkanıklıklarındaki maküla ödemi, kalınlık haritaları çıkartılarak mikron düzeyinde OCT ile ölçüle-bilmektedir. 
OCT retinanın kanamaları yeni damar oluşumlarında, retina içi sıvı birikimlerinde kistoid maküler ödemde, maküla deliklerinde , epiretinal membranlarda ve retina katmanlarında incelmeye yol açan retinitis pigmentosa (tavuk karası) hastalığında önemi büyüktür. Ayrıca oct nin özel bilgisayar programı sayesinde MS (Multıple Skleroz) ve Alzheimer hastalığının tedavisinin düzenlenmesinde önemli bilgiler vermektedir.
Kliniğimizde kendi sınıfında en yüksek teknolojiyi kullanan HEIDELBERG SPECTRALIS OCT’nin birçok üstün özellikleri vardır.
Çift ışınlı konfokal lazer kullanılarak tam aynı noktadan otomatik tekrar tarama yapılabilmesiyle, hasta kontrolleri daha sağlıklı yapılabilmektedir.
Aktif göz takip sistemi teknolojisi ile hasta gözünü oynatsa bile ayrıntılı ve doğru görüntüler alınabilmektedir.
Glokom ve retina hastalıklarının tanı ve izleminde 1 mikron hata payıyla ölçüm yapabilmektedir.
Arka kutup analiz programıyla maküla gangliyon hücre kalınlığını ölçerek erken dönemde glokom tanısı konulabilmektedir.
Günümüz göz kliniklerinde retina ve glokom hastalıklarının erken tanısında OCT artık vazgeçilmez bir teknoloji olmuştur.
Kliniğimiz Retina Glokom Biriminde kendi sınıfında en yüksek teknolojiyi kullanan HEIDELBERG SPECTRALIS OCT kullanılmaktadır.