Sağlık Köşesi

Eforlu EKG

Eforlu EKG


Koroner kalp hastalığının tanısındaki önemli testlerden biri de EGZERSİZ TESTİ' dir. İstirahat halinde çekilen elektrokardiyogramlar bazen (EKG) gerekli olan bilgileri sağlamayabilir.

 

Bu nedenle bazı hastalara efor yaptırılarak EKG kaydı alınır; ve bu teste "egzersiz testi "denir. Bu testin invazif olmayışı, komplikasyon riskinin düşüklüğü, dinamik, kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması gibi avantajları egzersiz testinin klinik kardiyolojide en çok uygulanan testler arasında yer almasına neden olmuştur. Hastaya egzersiz yada koşu bandında veya bisiklet üzerinde yaptırılabilir. En sık kullanılan yöntem treadmill (koşu bandı) yöntemidir.
Egzersiz testi sırasında hastanın yanında test sonuçlarının yorumunu yapan bir kardiyolog ve egzersiz testi sırasında bilgi ve deneyimi olan bir teknisyen ve/veya hemşire bulunmaktadır.
 
Testin Amacı;
Egzersiz testinde amaç hastanın yaşı ile ilişkili olarak kalbini belirli bir kalp atım hızına ulaştırıp kalbin efor sırasında beslenmesinde bir bozukluk olup olmadığını gözlemektir.

Testin Kullanıldığı Durumlar;
Kalp hastalığı şüphesi olan ve istirahat EKG'si normal olan atipik yakınması olanlar,
Daha önce koroner kalp rahatsızlığı geçiren hastaların fonksiyonel kapasitesinin ve egzersize yanıtının izlenmesi,
Bazı kalp kapak hastalarının fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi,
Kalp ritm bozukluğu olan hastaların egzersiz ile ortaya çıkan yakınmaları ve tekrarlayan ritm bozukluklarının tespiti,
Bazı meslek gruplarında (pilot, itfaiye, toplu taşım aracı şoförleri vb.) koroner arter hastalığı riski taşıyan yakınmasız kişilerin değerlendirilmesi,
Hipertansif kalp hastalığı olup yoğun egzersiz yapmayı arzu eden hastalarda efor testine kan basıncı yanıtının değerlendirilmesi.

Egzersiz Testi Öncesinde Hasta Hazırlığı;
Testten 3 saat önce hafif bir yemek yenmelidir, sonrasında ihtiyaç duyarsanız az miktarda su içebilirsiniz ancak gıda almayınız.
Daha önceden çekilmiş EKG’nizi yanınızda getiriniz.
Test sırasında rahat koşmayı engelleyecek nitelikte giysiler giyilmemelidir.
Tercihen spor kıyafetlerini birlikte getirilmelidir.
Teste doğru yanıt alabilmek için bazı ilaçların test öncesinde kesilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hastanın varsa kullanmakta olduğu ilacı doktoruna bildirmesi gereklidir.

Testin Uygulanması;
Test öncesinde EKG kaydı için hastanın göğüs kafesine elektrotlar yerleştirilir. Hasta efor testi bantı üzerinde nasıl yürüyeceği konusunda bilgilendirilir. Test sırasında bantın hızı ve eğimi belli zaman aralıklarında otomatik olarak artarak hastanın işlem öncesi yaşına göre belirlenmiş maksimal kalp hızına ulaşması sağlanır. Bu sırada hastanın yakınmaları, kan basıncı ve EKG değişiklikleri takip edilir. Eğer hastada maksimal kalp hızına ulaşamadan anormal kabul edilen yakınma ve değişiklikler olursa test erken sonlandırılır. Daha sonra test sırasında elde edilen EKG kayıtları ve kan basıncı ölçümleri kardiyoloji uzmanı doktor tarafından değerlendirilir.