Sağlık Köşesi

Ekokardiografi

Ekokardiografi


Ultrason, insanın işitemediği frekanstaki ses dalgasını denir. Kalbin bu ultrason dalgaları kullanılarak görüntülenmesi Ekokardiografi olarak adlandırılmaktadır.

 

Ekokardiyografi invaziv olmayan bir tanı yöntemidir ve kullanılan ses dalgasının hastalara zararı yoktur.
Ekokardiyografi, kalbin hareketli görüntüsünü sağlayarak, kalp kapaklarının yapısını, kalp duvar hareketini, kalp duvarında beslenme bozukluğunu, daha önce geçirilmiş kalp krizi olup olmadığını, kalp içinde kanın hareketini, kalp kapaklarındaki dejenerasyon ve fonksiyon bozukluğunu, kalp boşluklarının yapısını ve kalbin içinde kanın hareketinin incelenmesiyle kalp kapağı ve kas dokusunun fonksiyonunu değerlendirmede çok önemli bilgiler sağlar.
Ekokardiyografi aşağıda belirtilen durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalp kapak hastalığı tanısı, takibi ve uygun tedavinin seçilmesi. Koroner arter hastalığının tanısı takibi ve uygun tedavinin seçilmesi. Yüksek kan basıncının kalbe etkisinin incelenmesi kalpten çıkan büyük damarların yapısının incelemesinde sistemik hastalıklarda kalbin etkilenmesinin değerlendirilmesi doğumsal kalp hastalıklarının tanısında kullanılan bazı ilaçların kalbe olası etkisinin takibinde tromboembolik olaylarda emboli kaynağının aranmasında acil durumlarda (göğüs travması vb.) kalbin etkilenmesinin kalp ameliyatları sırasında ve hemen sonrasında ekokardiyografi öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Ekokardiyogarfi raporu genellikle tetkik sonrasında 15-30 dk içinde hastaya verilir.