Sağlık Köşesi

Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı

Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı


Çağımızın en önemli bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden olan bilgisayar ve internetin, yaşamamımızda bilgi akışını hızlandırma ve iletişimi kolaylaştırma açısından pek çok fayda sağladığı bir gerçektir. Ancak, artan gelişmelerle birlikte, hayatımıza giren bilgisayar ve internet pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

 

Akıllı telofonların da hayatımıza hızlı bir şekilde girmesiyle birlikte internet, araç olmaktan çıkarak, artan sosyal medya hesapları, yaratılan sanal dünyalar, kimlikler, ilişkiler, ihanetler; level atlanan oyunlar; artan internet kafeler ve pornografik materyale kolayca ulaşma yönünden bugüne kadar bilinen bilgi, eğlence, iletişim, sosyalleşme ve ilişki formlarını değiştirmekle kalmayıp amacından uzaklaşmaya başlamış ve  hatta bazı kişiler için bağımlılığa dönüşmüştür.

Yeni Bağımlılık Türleri

Artan teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının her alanda kolayca sağlanabilir olmasıyla beraber, telefonla konuşmak, anlık kısa mesaj, video veya görüntü göndermek, fotoğraf paylaşmak, yer ve durum bildirimleri yapmak, playstation, internet üzerinden alışveriş gibi pek çok bağımlılık oluşturabilecek yenilikler meydana çıkmıştır.

İnternet Bağımlılığı Nedir?

İnternet bağımlılığıyla ilgili standardize edilmiş bir tanım olmamakla birlikte, bağımlılık düzeyinde internet kullanımına yönelik çeşitli kriterler oluşturulmuştur.

Bunlar,

  • Giderek artan internet kullanımı ve internet kullanımı konusunda kendini durduramama,
  • İnternete yönelik aşırı zihin meşguliyeti
  • Sosyal ilişkilerinde ve iletişimde kopukluk ve/ya bozulmalar,
  • İnternet kullanımını azaltmaya yönelik başarısız girişimlerde bulunma,
  • İnternet kullanımının azaldığı veya olmadığı durumlarda kendisini huzursuz, depresif ya da öfkeli hissetme,
  • İnternet kullanımı sırasında suçluluk, kaygı, umutsuzluk gibi duygu durumunda değişimler,
  • İnternet kullanımı adına çevresindekilere yalan söyleme.

İnternet bağımlılığı söz konusu olduğunda kişiler, çevrelerinden sürekli olarak internet kullanımlarını azaltmaları gerektiğine yönelik uyarı alırlar. Bu kişiler aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine, internet başında kalmayı tercih ederek, internet yüzünden uyku, yeme-içme gibi pek çok önceliklerini ertelerler. İnternet başında olmadıkları zaman internete bağlanmayı iple çeker, internette harcadıkları zaman sebebiyle ise sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanır ve internette geçirdikleri zamanı başkalarından saklamaya başlarlar.

İnternet bağımlılığında en önemli kriter, psikososyal işlevselliğin bozulmasıdır. Kişinin, sorumluluklarını yerine getirmemesi, iş performansının düşmesi, kendisi, ailesi ve sevdiklerine yeterli zamanı ayırmaması veya akademik başarısının olumsuz yönde ilerlemesi gibi işlevselliğin bozulduğu durumlarda internet bağımlılığından söz edilebilir.

Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı

Eğitim, ödev ve araştırma konusunda çeşitli fırsatlar sunan bilgisayar ve internetin; okul çağındaki gençlerde daha çok sosyalleşme, haberleşme ve eğlence amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde, çocuk ve ergenlerin pek çoğu, öz-bakım, beslenme, sorumluluklar, aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine internetin başında olmayı tercih etmeye başlamışlardır. Ancak, yoğun internet kullanımı çocuk ve ergenlerin  pek çok bedensel ve psikolojik gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, akademik başarılarına da düşürerek hayatlarındaki pek çok alanın olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.

Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı

Hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi, yoğun bilgisayar ve internet kullanımı özellikle akıllı telefonlar ve sosyal medya hesaplarının artmasıyla birlikte, ilişkileri de olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. İlişkilerin yüz yüze olmaktan çıkarak sanal ortamlarda yaşanmaya ya da çiftlerin birbirleriyle vakit geçirmek yerine interneti tercih etmeye başlamasıyla beraber ilişkilerde de internetten kaynaklanan sorunlar yaşanır hale gelmiştir.

İnternet Nasıl Bağımlı Yapar?

Birey pek çok psikolojik ve sosyolojik nedenden dolayı bilgisayar ve internete yönelebilir. Kişilik özellikleri, kaygı, depresyon, iş hayatı, evlilikle ilgili sorunlar, yalnızlık duygusu, maddi sorunlar, yetersiz özgüven, sınırlı sosyal yaşam, başarma duygusu, ait olma ihtiyacı, can sıkıntısı, cinsellik, stresi azaltma gibi nedenler bilgisayar ve interneti yoğun bir şekilde kullanmaya iten nedenler arasında sayılabilir.

Bireyin internette, kim istiyorsa o olabilmesi, bir gruba kolaylıkla ait olması, gerçek dünyaya göre ilişkilerini daha kolay kurup yaşayabilmesi ve kendisini özgür hissetmesi interneti yoğun bir şekilde kullanmasına neden olmaktadır.

Ludomani veya kumar bağımlılığı

Günümüz koşullarında bilgisayarlar ve interneti hayatımızdan tamamen çıkarmak pek de mantıklı bir hedef değil. Burada insanlar, interneti kontrollü bir şekilde kullanma yöntemi seçmelidir. Kumar bağımlılığı gibi durumlarda tedavi planı uzmanlarla birlikte geliştirilmelidir.

Bir kumarhane seçimi, kumarbazlara göz kulak olan güvenilir kaynaklar tarafından düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Kayıt sırasında kendileri tarafından belirlenen belirli bir miktar parayı kaybetmeleri veya kaybetmeleri durumunda, hesapları bloke edilir, bu da kumarbazın her şeyi kaybetmemesine ve paralarını kurtarmasına yardımcı olur.

Güvenilir kaynaklar kullanın.